Thực hiện công văn hướng dẫn liên tịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn lao động Huyện Ba Vì về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngày 21/9/2021, Trường mầm non Thái Hoà tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022.